۳.۱.۹۴

 کثیف‌تر از کسی که راز دوران دوستی و نزدیکی رو در دوران خصومت و دعوا آشکار می‌کنه ندیدم. آشکار می‌کنه چون به قول خودش تو دعوا حلوا خیرات نمی‌کنن. آشکار می‌کنه که خودشو ثابت کنه. راه نابودی این آدما اینه که به اون رازها اهمیت ندیم. کسی که گناهی می‌کنه یک گناه کرده و کسی که اون رو برملا می‌کنه هم شریک اون گناهه و هم بدبختیشو فریاد می‌زنه.