۲.۱.۹۴

فراغ تو مرا، کی زنده رها کند که بازم بینی

هر روز دلم در غم تو زارتر است
وز من دل بی‌رحم تو بی‌زارتر است
بگذاشتی‌ام غم تو نگذاشت مرا
حقا که غمت از تو وفادارتر است


من و یادگار دوست، شما همه


شعر رومی