۱۳.۱۲.۹۳

شاید روزی یه جای دنیا دوباره من و تو دو طرف یه میز نشستیم
شایدم نه
شاید بچه‌های ما عاشق هم شدن
شاید نوه‌های ما تلافی خامی مارو درآوردن

به هر حال من خوبم 
نگران نباش
با خودم راحتم
باور کن
دل‌تنگتم
جدی نگیر


گوش کن اینم چیزی نیست
جز این چاره‌ای نیست
گوش کن اینم می‌گذره
خاطره شو باد می‌بره