۲۰.۲.۹۴

- خیلی خطرناکه پشت فرمون اس ام اس می‌دیداا
- جناب سروان شرمنده‌م. داشتم وبلاگ می‌نوشتم.