۲۷.۲.۹۴

توپ‌های جنگی

در خانه مشروطه
تو را دیدم
گوشه حیاط
روی نیمکت
با انگشت کوچک
گوشه لبت را می‌خاراندی
لاک صورتی زده بودی
و بهار
از چرخ‌های توپ جنگی
می‌چکید


تبریز
بهار نود و چهار