۳.۴.۹۴

بلیط‌های یک‌طرفه

بیایید دو دسته شیم. اونایی که یه روزی می‌خوان از مملکت برن. اونایی که نمیخوان برن. از اولش با هم دوست نشیم. خاطره نسازیم. که بخوایم اون روز دهن همو سرویس کنیم.نقاشی Claude Monet, 1873