۲۸.۴.۹۴

شعرهایی در زندگی عادی‌مان

اگه اون شعر یادت بره
دیگه هیچ وخ همو نمی‌بینیما
یه‌جا یادداشتش کن


نقاشی  Leonid Afremov