۲۷.۴.۹۴

به مادر از حریم شخصی و عدم دخالت می‌گفتم.
مادر یهو سر از تلفنش بلند کرد و گفت : اینو ببین، زیباترین لاکپشت جهانه عکسشو تو گروه برام فرستادن.