۲۰.۶.۹۴

از این‌وری

گاهی‌ام با "باشه" گفتن بدون بحث
اوکی دادن غیر منتظره
یهو همراه شدن
یهو لب رو لب کسی گذاشتن
دنیا رو شگفت زده کنید
همش با خودچس کردن نمی‌شه که