۲۰.۷.۹۴

گفتا که نیک بنگر

واقعن اگه بخوام ازت یه خواهش بکنم
یه چیزی بخوام که انجامش بدی
یه لطف مثلن
اینه که دور بشی
دور بری
دورتر
خبری نباشه ازت
تعادل زندگیمو به هم نریزی
بعد اون همه اتفاق
واقعا خیلی سعی کردم که آروم بشم
مطمئن باش بر خلاف تو راجع به خودم
من راجع به تو حتی قضاوت بدی هم ندارم
فقط فک می‌کنم صلاح همه‌س
صلاح دنیاس
که ما دور باشیم از هم