۱۹.۷.۹۴

وضیت مشابه

- به یه متهمم فرصت می‌دن از خودش دفاع کنه !!
- تو متهم نیستی، خطاکاری ...* دوران عاشقی - علی‌رضا رئیسیان