۲۰.۹.۹۴

دوووووز

- من خیلی دوستت دارم
- من بیشتر
- اما من حس می‌کنم تو راحت می‌تونی ازم بگذری و بری ...
- خوب توام میتونی ؛) غصه نداره* عکس Robert Doisneau