۱۷.۹.۹۴

باید شانست خوب باشه. می‌خوام بگم ...
خیلی تحلیلی نیست، باید بیاد برات. کلن بیشتر ماجرا همینه. از یه جایی به بعد فقط باید منتظر بشینی که چرخیدن اون چرخ متوقف بشه و توپ بشینه رو یه عددی. شاید عدد تو باشه.
...
رد تو را دنبال می‌کند سایه‌ام
قدم به قدم که می‌روی
قدم به قدم که بازمی‌آیی
چون گناهی در تو آویخته‌ام
بی آرزوی رستگاری
* شعر مرام المصری