۸.۱۱.۹۴

رضا

به رفاقتمان هزاران خاطره مشترک
کافه‌ها
سفرها
خیابان‌ها
شهرها
عشق‌ها
اشک‌ها
رازها
قهقهه‌ها
و حتی فیلم‌ها
تمام قد 
شهادت می‌دهند
و آن مثل ف و فرحزاد
بیست سال است
قصه‌ی هر روزه‌ی ماست


عکس : جایی حوالی تبریز