۶.۱۱.۹۴

عاشق همه را ...

برام نوشت :
یه چیزی توی تو هست که بعید می‌دونم کسی کشفش کرده باشه
چون دقیقن عکسش رو نشون میدی
نمی‌دونم یه چیزی بین سادگی و خلوص و پاکی
یه چیز دس نخورده
...یادم باشد