۲.۲.۹۵

مستی به وقت شیراز

دقیقن مستی به شیوه سفر
ساقی را با چند واسطه پیدا کردن
چانه زدن و گران خریدن
دروغ‌هایش را با لبخند گوش کردن
بعد لیوان یک‌بار مصرف
چیپس و ماست
مزه‌های سنتی
کمی زیتون
کمی ژامبون که آخرین درصدی که پیدا می‌کنی چهل است
سیگار دانهیل آبی اینجا پیدا نمی‌شود
پس مارلبرو فیلترپلاس
در خانه اجاره‌ای
پنجره را باز کردن که هوای اردی‌بهشت شیراز بپیچد توی خانه
بعد شروع
به سلامتی کسی که نیست