۱۸.۱.۹۵

عجالتا

خلاصه که می‌میری
کاش
لااقل
برای عشقی بمیری
که بیهُده نمرده باشی
...


فروردین نود و پنج