۱۷.۱.۹۵

تعریف خاص تو از رنگ *

[ خودشم اول می‌خواست سفید باشه ]

یارو ازش پرسید : "چه رنگی باشه ؟؟"
جواب داد : "همون رنگ سفید ..... اممم البته ببخشید، چه رنگایی داره ؟"

این را بعدا اضافه کردم : از وسوسه رنگ‌ها گریزش نبود.* عنوان مطلب گرفته از شعر "گویی ترانه‌ای بود"، محمود درویش