۱۳.۲.۹۵

دلم کنسرت شجریان می‌خواد
با همین بلیطای بزرگ و قشنگ
که وقتی تحویل می‌گرفتیش
تا روز کنسرت هر روز
نگاش می‌کردی
می‌دونستی که یه صندلی مال توئه
استاد با همون موهای پُرپشت
آخرین نفر میاد روی صحنه
همه ایستاده دست می‌زنند
و صداش می‌پیچه توی سالن
"راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست
آن‌جا جز آن جان بسپارند چاره نیست"
...