۶.۴.۹۵

کرواسی کاری را می‌کرد که او گفته بود

گفته بود : کرواسی اسپانیا رو می‌زنه !
ما گفتیم : نخیر اسپانیا قوی‌تره، اسپانیا می‌زنه !
بعد کرواسی برد
...
این دفعه ما گفتیم : لابد کرواسی پرتغالم می‌زنه !
اون گفت : نه پرتغال می‌زنه !
بعد پرتغال برد
...