۱۴.۴.۹۵

واقعا امیدوارم کسی رو که دوست داری پیدا کنی. فقط مواظب باش، کتاباتو به رُخش نکشی. چون زن‌ها تحمل رقیب نَدارن.


فرزاد موتمن