۲۷.۴.۹۵

بعضی وقتا، بازی که شروع می‌شه، آدم نمی‌دونه آخرش چی می‌شه. تو خودت این بازی رو شروع کردی.