۲.۵.۹۵

سطح سیادت‌طلبانه‌ای از تزویر

دوست داشتن یه آدم
فرق می‌کنه
با دوست داشتن "شرایط یه آدم"
اکثرا شرایط طرفشون رو دوست دارن
قبول دارم که "شرایط یه آدم" و "خودِ یه آدم" خیلی از هم سوا نیستن
اما فرق می‌کنه !عکس Andre Gelpke