۹.۵.۹۵

...

زبان گاو اگر درازه، ٣٠ تومن دخل برمی‌گردونه. زبان شما به چه دردی می‌خوره ؟!!
گزارش
عباس کیارستمی