۳۰.۸.۹۰

این خاطره تمام نمی‌شود

دلم می‌خواست
مخاطب شعرهایت باشم
و نبودم
حالا
راضی‏‌ام که حتی
مخاطب فحش‏‌هایت باشم
و نیستم
اصلن مرا می‌بینی ؟
اصلن حواست به من هست ؟