۵.۶.۹۵

هندوانه

"شادی‌"‌های غمگین
"فرهاد"های بی عشق
"رضا"های ناراضی
"مریم"های بی بو
"شیرین"های تلخ
"لیلی"های تنها
"علی"‌های بی معرفت

این‌ بچه‌ها
صنایع ادبی متحرکند
اسم‌هایشان یک‌سو می‌رود
زندگی‌هایشان سویی دیگر
و فقط "حسین"ها انگار خیالشان راحت است
که دوره‌ی حماسه‌
اساسن گذشته است