۱.۸.۹۵

شماتت همسایه

بهترین دوست، عشق، حتی پدر و مادرت هم نمی‌تونن از وسوسه‌ی جذاب کوبیدن اشتباهاتت (همون اشتباهاتی که خودت براشون گفتی و فک کردی داری درد دل می‌کنی) توی سرت در بزنگاه‌های حساس بگذرن.