۵.۹.۹۵

ادر کاسا و ناولها

من از کجا
پند از کجا
باده بگردان ساقیا
...

* عکس کافه جوی‌بار، پاییز نود و پنج