۱.۱۰.۹۵

وضعیت مشابه

روشن‌فکرای هر جامعه‌ای
تو هر دوره‌ای
فکر می‌کردن و می‌کنن
که دیگه به اصطلاح "آخرالزمون" شده و ...
وضع دیگه ازین بدترم مگه می‌شه و ...
دریغ از گذشته‌ها و ...
جا برا نفس دیگه نمونده و ...
بدترین دوره‌ی کل تاریخه و ...
ازین حرفا
روشن‌فکرا هیچ‌وخ خوش‌بین نبودن

و نیستن هم ...


* عکس Josef Koudelka