۱۱.۱۱.۹۵

آقای مدیرعامل

آقای مدیرعامل
که این‌همه بداخلاق است
و روزها در شرکت
همه از او حساب می‌برند

شب‌ها در آغوش معشوقه‌اش
مثل کودکی بی‌تاب
آرام می‌گیرد


بهمن ٩٥

* داشتم روی memo board جدیدم می‌نوشتمش، داریوش آمد و کارتونی هم کنارش کشید.