۱۳.۱۱.۹۵

حادثه، حادثه است


‎رویاهایمان کجا می‌روند
‎ترس‌هامان کجا می‌روند
‎خاطره‌هامان کجا می‌روند
‎صدازدن‌هامان کجا می‌روند
‎چگونه این همه را
‎توی یک گور جای می‌دهند

‎کراوات سبز می‌زنی یا آبی ؟
‎پیراهن آبی‌ات را می‌پوشی
‎یا سبز ؟
آی پسر ...
‎تو همیشه درِ گنجه‌ی لباست را
‎باز می‌گذاری 

* عکس : تقریبا ۲۶ سال پیش، حیاط خانه‌مان، با مهدی و دی‌مصطفی
* شعر از فیلم چند تار مو، ایرج کریمی