۸.۱۲.۹۵

از این‌طرف

یک تار موی سیاه 
روی بالشم پیدا کرد
و بلوایی راه انداخت که نپرس

واقعا که !!

این همه زنان پیش از او
تار موهای قهوه‌ای دیدند
و هیچ نگفتند
...

پاییز نود و پنج

و البته با این تذکر که جایی می‌خواندم :

I've never met a strong person with an easy past