۱۸.۵.۹۶

گرگ دهن آلوده یوسف‌ندریده

نمی‌توانیم حرف بزنیم
دیواری بلند
از سوتفاهم‌های خونین
مارا احاطه کرده است
زبان‌ها مشترک
قلب‌ها نزدیک
اما افسوس
که زور سوتفاهم
همیشه از حقیقت بیشتر است


عکس اولین آزمایش اتمی شوروی، آگوست ۱۹۴۹