۱۷.۸.۹۶

مرثیه

بعضی رابطه‌ها هم این‌جوری تموم می‌شن
هر دو طرف یه روز صبح از خواب پامی‌شن
یهو می‌بینن که هیچ رغبتی ندارن به هم زنگ بزنن
هیچ رغبتی برای هیچ پیغومی و پسغومی نمونده
پس دیگه نه تماسی می‌گیرن و نه پیامی می‌فرستن
و رابطه این‌جوری تموم می‌شه