۹.۱۲.۹۶

کاین عمر طی نمودیم، اندر امیدواری

یه عده عاشق می‌شن
یه عده براشون شعر می‌گن
شاعرا می‌نویسن که : "آدمی
برا اینکه بدونه عشق
بزرگ‌ترین موهبت این جهانه
باید دوبار زندگی کنه"

عاشقا اما
اینو نمی‌نویسن
اینو می‌دونن

شاعرا در آواری از
کلمه و آرزو مدفون می‌شن
عاشقا دوبار زندگی می‌کنن

وقتی که اونقدرا هم اوضاع بد نبود