۲۷.۱۰.۹۹

درد می‌کشم

وقتی درد بوده و تو نمی‌دانستی 

و عیانش می‌کنی

در برابر دیدگانت

با چشمان باز درد می‌کشی

هیچ لذتی بالاتر از درد کشیدن نیست

شوکران درد با حلاوت حقیقت

لذت مدام است

اگر قرار بر لذت آرامش با زهر دروغ باشد


بامداد بیست و هفت دی

در اتاق حاشیه‌