۲۸.۱۰.۸۱

گسست عمیق اجتماعی

فقط اگر کمی خوب نگاه کنیم می بینیم که جامعهء ما به دو جامعه بخش شده است. جامعهء زنان و جامعهء مردان. یا شاید هم جامعه زنانه و جامعه مردانه.

اتوبوس، دانشگاه، اینترنت، مدرسه، ادارات...... همه جا مرز بین این دو جامعه را می توان حس کرد. مرز فقط یک روسری و مقنعه نیست. مرز، مرز عمیقی ست که یک گسست عمیق اجتماعی را باعث شده است. گسستی که نمی گذارد این دو جامعه یکی شوند و مثل خیلی از اقلیم های متمدن دنیا به یک سو حرکت کنند.

بین این دو جامعه هیچ حرف مشترکی وجود ندارد. تنها چیزی که هست، رختخواب های مشترک است، و یا تقلا برای ساعتی هم‌خوابگی.