۲۶.۴.۸۲

قلب اخوان

در کلبه ما رونق اگر نیست مهم نیست

به یاد چت روم‌های IRC که عمری درشان تلف کردیم. قبل‌تر از اینکه یاهو مسنجر به شکل امروز بیاید.