۲.۹.۸۲

موتوا قبل ان تموتوا

بمیرید، قبل از آن‌که بمیرید
و گوش دل‌ها کر بود
یادت باشد
حتی آن زن
که لحاف سرد خیابان را
به روی کودکش می‌کشید
و او را به شب می‌سپرد
فرزندش را دوست داشت- حدیثی منسوب به پیامبر اسلام
- Musician in the Rain, Maurice Baquet, Paris - Robert Doisneau 1957