۳۱.۵.۸۳

موج‌ها

هر سه مقابل پنجره نشستند
خیره به دریا
یكی از دریا گفت
دیگری گوش كرد
سومی نه گفت و نه گوش كرد
چشمانش بین موج‌ها بود


پارسال که سال‌گرد تولدم بود
خوب نبودم.
امسال
کسایی رو دارم که نگاهشون به اندازه‌ی وقف یک زندگی برام ارزشمنده
و من قشنگ‌ترین هدایای عمرم رو از نگاه‌های اونا برداشت می‌کنم
امشب که تولدمه من از همه اون آدم‌هایی که واقعه‌های قشنگ من بودند ممنونم
امشب که سالگرد تولدمه من از همه نیکی‌هایی که در هیبت این نازنینان بر من نازل شد سپاس‌گزارم


- شرقیان با هم‌یاری جلال رنگ و بوی تازه ای گرفت.