۱۱.۶.۸۳

تعبیرات غیر مرتبطه

قول ماندن
قول همیشه ماندن
کسی که این را می‌گوید
یا معنی «همیشه» را نمی‌داند
یا معنی «ماندن» را
اما فن بازی لغات را
فوت آب است

من به یک پارادوکس بزرگ برخورد کردم و اون این بود که من هرچی فكر كردم نفهمیدم این نجارهایی كه سیگاری‌اند چه‌طور گوششون نمی‌سوزه!