۱۱.۲.۸۵

کشک و بادمجون

قبل


بعد


در کافه جوی‌بار