۶.۱۲.۸۵

من فقط یه خواهش دارم. وقتی مُردم، لطف کنید هماهنگی بفرمایید، کسانی که زیر تابوت من رو می‌گیرن هم‌قد باشن. مرحمت عالی.