۲۰.۱۲.۸۵

دست و پا

از مهم‌ترین مزایای ماشین دنده اتومات، اینه که دست راست راننده آزاده.