۱۲.۱۲.۸۵

جهات

چند روز پیش یک مردی رو نشون می‌داد توی اخبار تیلیویزیون که توی ۱۰۰ سالگی صاحب یک پسر شده بود و یک قرن با پسرش اختلاف سنی داشت. جالب این‌جا بود که ۶ سال هم از تولد پسر می‌گذشت و پدر ۱۰۶ ساله پا به پای پسر ۶ ساله بدوبدو می‌کرد.

بعد گزارش‌گر از پدر پرسید که تغزیه شما چیه ؟!!
طرف هم جواب داد ؛ سبزیجات.

من و بابام و داداشم هم با چشمای گشاد داشتیم تماشا می‌کردیم.