۲۳.۱.۸۶

وقتی مثلن همه تو ماشین که می‌شینن، داریوش گوش می‌کنن، خود داریوش وقتی تو ماشین می‌شینه، لابد باید تا رسیدن به مقصد واسه خودش و سرنشینای دیگه آواز بخونه. بیچاره.