۲۴.۱.۸۶

...شهف

درس رسیده به بخش الکتریسیته و امروز باید قوانین کیرشهف را درس بدهد. می‌داند که بچه‌ها با اسم "کیرشهف" سوژه‌اش می‌کنند. پس همان اول جلسه روی تخته می‌نویسد : «قانون اول شهف».

هنوز نقطه ف را نگذاشته که صدایی از بین بچه‌ها بلند می‌شود ؛ " آقا اجازه، اولشو خوردید ؟!!!!"