۲۶.۱.۸۶

کام

قلیان ز لب تو بهره‌ور می‌گردد
نی در دهن تو نیشکر می‌گردد

بر گرد رخ تو دود تنباکو نیست
ابری‌ست که بر گرد قمر می‌گردد