۲۵.۳.۸۶

دعا

دعا خلیل كه به مذهب یزیدی تعلق داشت، عاشق یك مرد عرب مسلمان شده و به این علت از خانه می‌گریزد، اما این مرد وی را نمی‌پذیرد. در پی اقدام دعا به تغییر مذهب، وی توسط مردان فامیل در میان شهر باشیقای كردستان عراق سنگسار می‌شود. 

ما بلد نیستیم از خدا
استفاده کنیم
مثلاً گل‌دانش را آب بدهیم
موهاش را نوازش کنیم
لب‌هاش را ببوسیم
دستش را بگیریم در خیابان
نازش کنیم شب‌ها
تا آرام بگیرد
برای دوزار
خرجش می‌کنیم
قهر می‌کند
می‌رود ...

* شعر عباس معروفی
* عکس Umberto Verdoliva