۲۰.۶.۸۶

ریشه‌ها

دوستی برایم نوشته بود، فقط ستاره‌ها هستند که از چشمک زدن منظوری ندارند. اما به نظرم اصلن چشمک بی‌منظور، چشمک نیست. چون فلسفه وجودی چشمک بر اساس منظوره. واسه همین هم هست که هر وقت یک نفری را ببینیم که همین جوری الکی چشمک می‌زنه، نمی‌گیم چشمک می‌زنه، می‌گیم تیک داره. پس یا امشب این چند تا ستاره بالا سر من تیک دارن، یا واقعا یه چیزیشون می‌شه. من و فریبا امشب این‌جوری فکر می‌کنیم.


* MOON CLIMBING Art Print by Los Tomatos